-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง

รหัสโรงเรียน : 40100264

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 219 หมู่ที่ 4 บ้านอ้อคำ กระนวน ซำสูง ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง

-- advertisement --