โลโก้โรงเรียนอนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา

รหัสโรงเรียน : 20100134

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 121/153 หมูที่ 2 บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 038760265, 0841451132

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา