-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสมนึก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสมนึก

รหัสโรงเรียน : 62100039

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 80/1 หมู่ที่ 4 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสมนึก

-- advertisement --