-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย

รหัสโรงเรียน : 50100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 57 นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053222065

แฟกซ์ : 053289521

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย

-- advertisement --