-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสัมมากร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสัมมากร

รหัสโรงเรียน : 10100745

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 122 สัมมากร 1 ซอย 7 สุขาภิบาล 3 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3739551

แฟกซ์ : 02-3739718

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสัมมากร

-- advertisement --