-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์

รหัสโรงเรียน : 10100579

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 1218 พัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3194756,02-7194341

แฟกซ์ : 02-3194756

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสายทิพย์

-- advertisement --