-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสาริกา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสาริกา

รหัสโรงเรียน : 43100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 149 ซอยตัน ประจักษ์ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

โทรศัพท์ : 042464899

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสาริกา

-- advertisement --