-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า

รหัสโรงเรียน : 61100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 152 อุทัยธานี-บ้านไร่ บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 017,359,386,056,539,000

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสีฟ้า

-- advertisement --