-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

รหัสโรงเรียน : 57100152

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 227/1 หมู่ที่ 2 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา

-- advertisement --