-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสุดรัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสุดรัก

รหัสโรงเรียน : 40100050

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 1 หนองเรือ-บ้านแท่น หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210

โทรศัพท์ : 043294881-2

แฟกซ์ : 043294881

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสุดรัก

-- advertisement --