-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสุดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสุดา

รหัสโรงเรียน : 39100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 187 หมู่ที่ 9 ศรีคุณาธาร หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042,311,655,312,440

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสุดา

-- advertisement --