-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์

รหัสโรงเรียน : 50100055

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 171 หมู่ที่ 4 เชียงใหม่-ฮอด บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053341403

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์

-- advertisement --