-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล

รหัสโรงเรียน : 10103003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 11 (ชุ่มชื่น) หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3793592

แฟกซ์ : 02-3793614

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล

-- advertisement --