-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย

รหัสโรงเรียน : 84100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 17 ซอยวัดโพธิ์ ตลาดใหม่ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077287700

แฟกซ์ : 077289269

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย

-- advertisement --