-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลหัสดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลหัสดี

รหัสโรงเรียน : 43100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 153 ท่าบ่อ – ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 04,246,616,042,406,610

แฟกซ์ : 042406618

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลหัสดี

-- advertisement --