-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์

รหัสโรงเรียน : 91100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 64 หมู่ที่ 6 สุขาภิบาล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074789325

แฟกซ์ : 074789145

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์

-- advertisement --