-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 55100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 154/6 สวนตาล ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054771394

แฟกซ์ : 054751571

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

-- advertisement --