-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์

รหัสโรงเรียน : 40100090

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 101 ร.พ.ช. บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043216037

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์

-- advertisement --