-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอักษรธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอักษรธรรม

รหัสโรงเรียน : 50100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 364 เจริญราษฏร์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053245664

แฟกซ์ : 053245664

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอักษรธรรม

-- advertisement --