-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอำไพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอำไพ

รหัสโรงเรียน : 57100006

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 3 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053758294-5

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอำไพ

-- advertisement --