-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอินทรา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอินทรา

รหัสโรงเรียน : 30100029

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 724 ซอยลำปรุ สืบสิริ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-246285

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอินทรา

-- advertisement --