-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอินทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอินทร

รหัสโรงเรียน : 40100056

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 371 หมู่ที่ 8 สันติสุข ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043312371

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอินทร

-- advertisement --