-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลอินทิรา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลอินทิรา

รหัสโรงเรียน : 80100079

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 167/22 ซอยอนุบาลอินทิรา นพพิตำ-โรงเหล็ก ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075339053

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลอินทิรา

-- advertisement --