-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเกษร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเกษร

รหัสโรงเรียน : 10100611

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 310/434 บ้านปิ่นเจริญ3 สรงประภา สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-5661134

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเกษร

-- advertisement --