-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

รหัสโรงเรียน : 40100030

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 3/562 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043222033

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

-- advertisement --