โลโก้โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพล

รหัสโรงเรียน : 50100057

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 507 หมู่ที่ 4 ซอย 16 โชตนา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 053455291

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพล