โลโก้โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช

รหัสโรงเรียน : 48100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 11 ซอยเทเวศสำราญ พนมพนารักษ์ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110

โทรศัพท์ : 042541143

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช