-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย

รหัสโรงเรียน : 40100054

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 7 หนองเสาเล้า นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 09-2798011,043296152

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย

-- advertisement --