-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเต็มสิริวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเต็มสิริวิทยา

รหัสโรงเรียน : 50100308

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 187 หมู่ที่ 9 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเต็มสิริวิทยา

-- advertisement --