-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต

รหัสโรงเรียน : 46100032

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 3 หมู่ที่ 3 หลังที่ว่าการอำเภอ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์ : 043869175

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเปรมจิต

-- advertisement --