-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี

รหัสโรงเรียน : 50100092

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 57/9 หมู่ที่ 2 เชียงใหม่-สันกำแพง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053338989

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี

-- advertisement --