-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์

รหัสโรงเรียน : 40100027

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 116/1 ซอยอนุบาลเพชรรัตน์ มะลิวัลย์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043239991

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์

-- advertisement --