-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก

รหัสโรงเรียน : 41100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 53/9 วัฒนานุวงศ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042221930

แฟกซ์ : 042320245

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก

-- advertisement --