-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเรวดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเรวดี

รหัสโรงเรียน : 50100060

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 275/1 หมู่ที่ 1 เชียงใหม่-ฝาง แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 053,455,086,053,455,300

แฟกซ์ : 053455086

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเรวดี

-- advertisement --