-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ

รหัสโรงเรียน : 50100117

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 511 หมู่ที่ 9 ฮอด-วังลุง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 053,461,402,053,461,000

แฟกซ์ : 053461188

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเรือนคำ

-- advertisement --