โลโก้โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

รหัสโรงเรียน : 12100073

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 198/136 หมู่ที่ 1 ซอยรุ่งเรือง 6 บางกรวย-ไทรน้อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 02-9243396

แฟกซ์ : 02-9243369

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต