-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี

รหัสโรงเรียน : 10100600

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 15/30 ซอยเลิศพัฒนาเหนือ คลองบางสะแก บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-4600978

แฟกซ์ : 02-4763974

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี

-- advertisement --