-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข

รหัสโรงเรียน : 44100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 529 ราษฎร์สามัคคี ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โทรศัพท์ : 043791127

แฟกซ์ : 043791127

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข

-- advertisement --