โลโก้โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา

รหัสโรงเรียน : 40100039

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 224/1 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043243380

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา