-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแพรวพรรณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแพรวพรรณ

รหัสโรงเรียน : 51100029

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 204/1 หมู่ที่ 2 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแพรวพรรณ

-- advertisement --