-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแม่บัวไหล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแม่บัวไหล

รหัสโรงเรียน : 50100302

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 270 หมู่ที่ 6 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแม่บัวไหล

-- advertisement --