-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแสงตะวันฉาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแสงตะวันฉาย

รหัสโรงเรียน : 83100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 97/477 หมู่ 4 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแสงตะวันฉาย

-- advertisement --