-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแสงทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแสงทอง

รหัสโรงเรียน : 80100038

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 55/12 หมู่ที่ 1 พัฒนาการ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 016075914

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแสงทอง

-- advertisement --