-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 13100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 99 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ : 02-5644404

แฟกซ์ : 02-5644405

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-- advertisement --