-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว

รหัสโรงเรียน : 10100639

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 17/18 สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-9078363,02-9078098

แฟกซ์ : 02-9078362

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว

-- advertisement --