-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลโชคมณี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลโชคมณี

รหัสโรงเรียน : 40100046

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 9 มะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

โทรศัพท์ : 043269118

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลโชคมณี

-- advertisement --