-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลโชติมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลโชติมา

รหัสโรงเรียน : 10100512

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 440 ซอย 18 เทศบาลรังรักษ์เหนือ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-5894145

แฟกซ์ : 02-5894187

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลโชติมา

-- advertisement --