-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์

รหัสโรงเรียน : 50100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 199/44 โพธาราม 7.2 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053212778

แฟกซ์ : 053357210

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์

-- advertisement --