-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

รหัสโรงเรียน : 65100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 72 ศรีธรรมไตรปิฎก ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055258628

แฟกซ์ : 055244550

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

-- advertisement --