-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลไพรัช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลไพรัช

รหัสโรงเรียน : 82100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 93/8 บริรักษบำรุง ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000

โทรศัพท์ : 076430201-2

แฟกซ์ : 076430201-2

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลไพรัช

-- advertisement --